Přihláška do databáze

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost CZECH NEWS CENTER a.s., IČO: 02346826, Komunardů 1584/42, Praha, Holešovice, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět zpracovatel, společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. V případě, že se chcete zúčastnit výběrového řízení na konkrétní pozici odesláním formuláře berete na vědomí informaci o zpracování osobních údajů, kterou naleznete zde https://www.cncenter.cz/informace-o-zpracovani-uchazeci. V případě že se hlásíte na konkrétní pozici, ale chcete být současně veden v databázi uchazečů o zaměstnání, zaškrtněte prosím níže uvedený souhlas. Zobrazit více

Detailní informace o zpracování osobních údajů naleznete zde: https://www.cncenter.cz/informace-o-zpracovani-uchazeci-v-databazi.

Osobní údaje
Kontaktní údaje
Komentáře a přílohy